Asistované sčítanie obyvateľov

Od 3.5.2021- do 13.6.2021

v kancelárii Obecného úradu v Malých Stracinách

každý piatok : od 14.00 – do 15.00 hod.

každú sobotu : od 8.00 – do 9.00 hod.