Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022

Doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do MVK a OVK

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Oznámenie o určení volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022

Určenie úväzku starostu