Vysokorýchlostný internet

V mesiaci november 2014 bol zrealizovaný projekt „Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu v obci Malé Straciny“.

IMG_1263 IMG_1265 IMG_1267 IMG_1269

IMG_9401 IMG_9399 IMG_9397

Aj obyvatelia našej obce už majú možnosť pripojenia na internet. Ide o vysokorýchlostné satelitné pripojenie. 100 % -né pokrytie obce je garantované realizátorom projektu firmou SLOVANET. Bližšie informácie o spôsobe a cenníku pripojenia boli doručené občanom do poštových schránok.