OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných okrskov pre voľby do orgánov samosprávy 10.11.2018