Obecná zakáľačka 2018

« 1 z 2 »

Mikuláš v Malých Stracinách :)

« 1 z 2 »

Uvítanie do života 2018

Deň obce Malé Straciny 2018 -fotogaléria

« 1 z 3 »

Športovo-zábavné popoludnie pre deti a mládež alebo… Malostracinská pevnosť Boyard :)

« 1 z 19 »

 

Akvizícia obecnej knižnice Malé Straciny

Fond na podporu umenia podporil nákup kníh

Obec Malé Straciny

získala v roku 2017 prostredníctvom projektu

„Akvizícia obecnej knižnice Malé Straciny“

 

finančné prostriedky na nákup novej literatúry.

 

Doplnenie knižničného fondu z verejných prostriedkov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.