OZNAM – Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s

že na základe rozhodnutia ÚRSO č. 0119/2023 s účinnosťou od 1.3.2023 došlo k zmene ceny vodného a stočného. Ceny sú zverejnené na internetovej stránke dodávateľa.

https://www.stvps.sk/cena-vody/