Voľby do NR SR 2023

Vážení občania v sobotu 30.9.2023 sa konajú voľby do NR SR.
Nenechajte prepadnúť svoj hlas.
V sobotu máte možnosť vyjadriť svoj názor.
Nevraživosť, agresia a vulgárnosť v parlamente nemajú čo robiť.
Vráťme slušnosť do parlamentu.
Každý, ktorý sa cíti byť zodpovedný za seba, za svoju rodinu…. by mal
ísť bez rozmýšľania voliť.
Je to naše právo aj povinnosť potom je už neskoro sa sťažovať.
Občania, ktorí sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti, môžu
požiadať o prenosnú volebnú urnu aj v deň volieb telefonicky, alebo
prostredníctvom rodinného príslušníka na OÚ.