Zverejnenie e-mailovej adresy

Zverejnenie E-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu  pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023

E-mailová adresa