A
A
A

Audit

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
8.11.2023
Správa nezávislého audítora o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2021
Detail dokumentu
Dátum 8.11.2023
Názov Správa nezávislého audítora o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2021
8.11.2023
Správa nezávislého auditora o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2019
Detail dokumentu
Dátum 8.11.2023
Názov Správa nezávislého auditora o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2019
8.11.2023
Správa nezávislého auditora o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2018
Detail dokumentu
Dátum 8.11.2023
Názov Správa nezávislého auditora o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2018
8.11.2023
Zmluva o vykonaní auditu účtovnej uzávierky za rok 2014
Detail dokumentu
Dátum 8.11.2023
Názov Zmluva o vykonaní auditu účtovnej uzávierky za rok 2014
8.11.2023
Audit 2013
Detail dokumentu
Dátum 8.11.2023
Názov Audit 2013
8.11.2023
Audit 2012
Detail dokumentu
Dátum 8.11.2023
Názov Audit 2012