A
A
A

Kontakt

Obec Malé Straciny

Malé Straciny 86

990 01 Veľký Krtíš

Tel.: 047 / 489 64 31

Tel.: +4219 03 724 632

E-mail: obecmalestraciny@gmail.com

IČO: 17061750

 

Kompetencie:
Obec Malé Staciny je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

Dobraobec s.r.o.

Švermova 1085/40
073 01 Sobrance
Slovenská republika

 

e-mail: info@dobraobec.sk

web: www.dobraobec.sk