A
A
A

Interné dokumenty

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
8.11.2023
Pracovný poriadok
Detail dokumentu
Dátum 8.11.2023
Názov Pracovný poriadok
8.11.2023
Organizačný poriadok
Detail dokumentu
Dátum 8.11.2023
Názov Organizačný poriadok
8.11.2023
Rokovací poriadok
Detail dokumentu
Dátum 8.11.2023
Názov Rokovací poriadok
8.11.2023
Zásady hospodárenia
Detail dokumentu
Dátum 8.11.2023
Názov Zásady hospodárenia
8.11.2023
Zasady odmeňovania poslancov 2022
Detail dokumentu
Dátum 8.11.2023
Názov Zasady odmeňovania poslancov 2022
8.11.2023
Zásady obehu účtovných dokladov
Detail dokumentu
Dátum 8.11.2023
Názov Zásady obehu účtovných dokladov