Aktuality / oznamy obce

Pozvánka na zasadnutie OZ 22.06.2024
18.6.2024

Pozvánka na zasadnutie OZ 22.06.2024

Pozvánka na zasadnutie OZ 10.06.2024
6.6.2024

Pozvánka na zasadnutie OZ 10.06.2024

Voľby hlavného kontrolóra
26.4.2024

Voľby hlavného kontrolóra

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
12.4.2024

v termíne od 25.04.2024 08:00 do 25.04.2024 15:30

Pozvánka na zasadnutie OZ 16.04.2024
12.4.2024

Pozvánka na zasadnutie OZ 16.04.2024

Zápisnica z 2. kola volieb prezidenta SR
9.4.2024

Zápisnica z 2. kola volieb prezidenta SR

Zoznam kandidátov na prezidenta SR 2024
28.2.2024

Zoznam kandidátov na prezidenta SR 2024

Menovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie
29.1.2024

Menovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie

Adresa na doručenie
29.1.2024

Adresa na doručenie

Vytvorenie volebných okrskov
29.1.2024

Vytvorenie volebných okrskov

Pozvánka na zasadnutie OZ 20.01.2024
16.1.2024

Pozvánka na zasadnutie OZ 20.01.2024

Voľby prezidenta SR 2024
10.1.2024

Voľby prezidenta SR 2024

Pozvánka na zasadnutie OZ 11.11.2023
8.11.2023

Pozvánka na zasadnutie OZ 11.11.2023

Výzva TRANSPETROL, a.s.
8.11.2023

Výzva TRANSPETROL, a.s.

Voľby do NR SR 2023
8.11.2023

Voľby do NR SR 2023

Oznámenie ÚV SR o odvolaní MS COVID-19
8.11.2023

Oznámenie ÚV SR o odvolaní MS COVID-19

Začaté správne konania v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
8.11.2023

Začaté správne konania v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Pozvánka
8.11.2023

Pozvánka

Ako požiadať o hlasovací preukaz
8.11.2023

Ako požiadať o hlasovací preukaz

Zverejnenie e-mailovej adresy
8.11.2023

Zverejnenie e-mailovej adresy

Voľba poštou – informácie
8.11.2023

Voľba poštou – informácie

Menovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie
8.11.2023

Menovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie

vytvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti
8.11.2023

vytvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

Vyhlásenie volieb do NRSR 2023 a informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
8.11.2023

Vyhlásenie volieb do NRSR 2023 a informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Pozvánka
8.11.2023

Pozvánka

Oznam – uzatvorenie cesty 2558 III. triedy dňa 24.05.2023
8.11.2023

Oznam – uzatvorenie cesty 2558 III. triedy dňa 24.05.2023

Oznam – Bohoslužba 09.04.2023
8.11.2023

Oznam – Bohoslužba 09.04.2023

OZNAM – Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s
8.11.2023

OZNAM – Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s

Vypaľovanie trávy
8.11.2023

Vypaľovanie trávy

Harmonogram vývozu 2023
8.11.2023

Harmonogram vývozu 2023

Pozvánka na zasadnutie OZ 12.03.2022
8.11.2023

Pozvánka na zasadnutie OZ 12.03.2022

Pozvánka na zasadnutie OZ Malé Straciny 26.02.2023
8.11.2023

Pozvánka na zasadnutie OZ Malé Straciny 26.02.2023

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022
8.11.2023

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022

Menovanie zapisovateľky REFERENDUM
8.11.2023

Menovanie zapisovateľky REFERENDUM

Informácie pre voliča REFERENDUM
8.11.2023

Informácie pre voliča REFERENDUM

Výsledky komunálnych volieb Malé Straciny 2022
8.11.2023

Výsledky komunálnych volieb Malé Straciny 2022

Výsledky volieb VÚC Banská Bystrica 2022
8.11.2023

Výsledky volieb VÚC Banská Bystrica 2022

Správne konanie SÚS- 00047/2022
8.11.2023

Správne konanie SÚS- 00047/2022

Voľby 2022
8.11.2023

Voľby 2022

Zoznamy zaregistrovaných kandidátov – voľby 2022
8.11.2023

Zoznamy zaregistrovaných kandidátov – voľby 2022

Voľby – počet obyvateľov
8.11.2023

Voľby – počet obyvateľov

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022
8.11.2023

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022

Certifikát
8.11.2023

Certifikát

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
8.11.2023

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Oznámenie o začatí prevádzky diaľkovej autobusovej linky VK-BA
8.11.2023

Oznámenie o začatí prevádzky diaľkovej autobusovej linky VK-BA

Omikron
8.11.2023

Omikron

Úroveň vytriedenia KO za rok 2021
8.11.2023

Úroveň vytriedenia KO za rok 2021

Harmonogram vývozov komunálneho odpadu pre obec Malé Straciny rok 2022
8.11.2023

Harmonogram vývozov komunálneho odpadu pre obec Malé Straciny rok 2022

Začaté správne konania v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
8.11.2023

Začaté správne konania v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Vyhláška
8.11.2023

Vyhláška

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
8.11.2023

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Asistované sčítanie obyvateľov
8.11.2023

Asistované sčítanie obyvateľov

Sčítanie obyvateľov (ESO)- informácie ohľadne zmien v sčítaní
8.11.2023

Sčítanie obyvateľov (ESO)- informácie ohľadne zmien v sčítaní

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
8.11.2023

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Vývoz KO a triedeného odpadu 2021
8.11.2023

Vývoz KO a triedeného odpadu 2021

Rekonštrukcia Obecného domu – zníženie energetickej náročnosti budovy
8.11.2023

Rekonštrukcia Obecného domu – zníženie energetickej náročnosti budovy

Tlačová správa (TS) za Banskobystrický kraj o priebehu sčítania domov a bytov II
8.11.2023

Tlačová správa (TS) za Banskobystrický kraj o priebehu sčítania domov a bytov II

Verejná vyhláška RÚVZ Veľký Krtíš
8.11.2023

Verejná vyhláška RÚVZ Veľký Krtíš

Tlačová správa (TS) za Banskobystrický kraj o priebehu sčítania domov a bytov
8.11.2023

Tlačová správa (TS) za Banskobystrický kraj o priebehu sčítania domov a bytov

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č.207 zo 6. apríla 2020
8.11.2023

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č.207 zo 6. apríla 2020

OZNAM – Opatrenia v súvislosti s koronavírusom
8.11.2023

OZNAM – Opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019
8.11.2023

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

Harmonogram vývozov komunálneho odpadu pre obec Malé Straciny rok 2020
8.11.2023

Harmonogram vývozov komunálneho odpadu pre obec Malé Straciny rok 2020

Jubilanti 2019
8.11.2023

Jubilanti 2019

Hodnotiaca správa projektu „ Úprava spevnenej plochy a externých exponátov Múzeum baníctva v obci Malé Straciny“
8.11.2023

Hodnotiaca správa projektu „ Úprava spevnenej plochy a externých exponátov Múzeum baníctva v obci Malé Straciny“

VOĽBY DO NR SR 2020 – Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený
8.11.2023

VOĽBY DO NR SR 2020 – Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený

Aktuality – Voľby 2020
8.11.2023

Aktuality – Voľby 2020

Test pred ERC Hungary
8.11.2023

Test pred ERC Hungary

Test pred Rally Veľký Krtíš 2019
8.11.2023

Test pred Rally Veľký Krtíš 2019

Začatie správneho konania
8.11.2023

Začatie správneho konania

Deň obce Malé Straciny
8.11.2023

Deň obce Malé Straciny

Harmonogram vývozov triedených odpadov 2019
8.11.2023

Harmonogram vývozov triedených odpadov 2019

INFO LETÁK ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov
8.11.2023

INFO LETÁK ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018
8.11.2023

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Kalendár zvozu odpadov 2019
8.11.2023

Kalendár zvozu odpadov 2019

Počet obyvateľov obce Malé Straciny ku dňu vyhlásenia volieb
8.11.2023

Počet obyvateľov obce Malé Straciny ku dňu vyhlásenia volieb

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
8.11.2023

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných okrskov pre voľby do orgánov samosprávy 10.11.2018
8.11.2023

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných okrskov pre voľby do orgánov samosprávy 10.11.2018

Kalendár zvozu odpadu na rok 2018
8.11.2023

Kalendár zvozu odpadu na rok 2018

Akvizícia obecnej knižnice Malé Straciny
8.11.2023

Akvizícia obecnej knižnice Malé Straciny

Jubilanti 2017
8.11.2023

Jubilanti 2017

Výročie SNP
8.11.2023

Výročie SNP

Rozprávková dedina
8.11.2023

Rozprávková dedina

Voľby na funkciu hlavného kontrolóra obce
8.11.2023

Voľby na funkciu hlavného kontrolóra obce

VZN č.1/2016 o nakladaní s odpadmi…
8.11.2023

VZN č.1/2016 o nakladaní s odpadmi…

Oslavy 780. výročia prvej písomnej zmienky
8.11.2023

Oslavy 780. výročia prvej písomnej zmienky

Otvorenie prázdnin 2016
8.11.2023

Otvorenie prázdnin 2016

Jubilanti 2015
8.11.2023

Jubilanti 2015

Uvítanie do života 2015
8.11.2023

Uvítanie do života 2015

Certifikát Dôveryhodná firma 2015 pre obec Malé Straciny
8.11.2023

Certifikát Dôveryhodná firma 2015 pre obec Malé Straciny

Zábavno-športové popoludnie pre deti 2015
8.11.2023

Zábavno-športové popoludnie pre deti 2015

Výročie SNP
8.11.2023

Výročie SNP

Fašiangová maškrta a Valentínska veselica
8.11.2023

Fašiangová maškrta a Valentínska veselica

Jubilanti 2014
8.11.2023

Jubilanti 2014

Mikuláš :)
8.11.2023

Mikuláš :)

Vysokorýchlostný internet
8.11.2023

Vysokorýchlostný internet

Obnova verejného priestranstva
8.11.2023

Obnova verejného priestranstva

Výsledky komunálnych volieb 2014
8.11.2023

Výsledky komunálnych volieb 2014