Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.5.2024
Názov Program na zlepšenie kvality ovzdušia
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
20.5.2024
Program na zlepšenie kvality ovzdušia
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.5.2024
Názov Program na zlepšenie kvality ovzdušia
18.12.2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.12.2023
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti
26.11.2023
Pozvánka na zasadnutie OZ 30.11.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.11.2023
Dátum zvesenia 26.12.2023
Názov Pozvánka na zasadnutie OZ 30.11.2023