A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
8.11.2023
Rámcová zmluva o poskytnutí služieb SLSP,a.s.
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Rámcová zmluva o poskytnutí služieb SLSP,a.s.
Dátum zverejnenia 8.11.2023
8.11.2023
Mandátna zmluva SLSP, a.s.
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Mandátna zmluva SLSP, a.s.
Dátum zverejnenia 8.11.2023
8.11.2023
Kúpna zmluva na prevod nehnuteľnosti 1220162
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Kúpna zmluva na prevod nehnuteľnosti 1220162
Dátum zverejnenia 8.11.2023
8.11.2023
Zmluva o vykonaní auditu 2015
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o vykonaní auditu 2015
Dátum zverejnenia 8.11.2023
8.11.2023
Zmluva o dielo 4/4/2016 J-STAV
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo 4/4/2016 J-STAV
Dátum zverejnenia 8.11.2023
8.11.2023
Zmluva o dielo 3/4/2016 J-STAV
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo 3/4/2016 J-STAV
Dátum zverejnenia 8.11.2023
8.11.2023
Zmluva o budúcej zmluve Natur-Pack
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o budúcej zmluve Natur-Pack
Dátum zverejnenia 8.11.2023
8.11.2023
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena č. 1220161
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena č. 1220161
Dátum zverejnenia 8.11.2023
8.11.2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
Dátum zverejnenia 8.11.2023
8.11.2023
Zmluva o dielo 261115-5-2
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo 261115-5-2
Dátum zverejnenia 8.11.2023
8.11.2023
Zmluva o dielo 261115-5-1
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo 261115-5-1
Dátum zverejnenia 8.11.2023
8.11.2023
Zmluva o dielo 261115-4-1
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo 261115-4-1
Dátum zverejnenia 8.11.2023
8.11.2023
Zmluva o dielo 261115
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo 261115
Dátum zverejnenia 8.11.2023
8.11.2023
Zmluva o dielo č. 022015
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo č. 022015
Dátum zverejnenia 8.11.2023
8.11.2023
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie stavby
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie stavby
Dátum zverejnenia 8.11.2023
8.11.2023
Zmluva o dielo Premier Consulting – rekonštrukcia Obecného domu
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo Premier Consulting – rekonštrukcia Obecného domu
Dátum zverejnenia 8.11.2023
8.11.2023
Zmluva o službách 131014/2 Enviromentálny fond
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o službách 131014/2 Enviromentálny fond
Dátum zverejnenia 8.11.2023
8.11.2023
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1/2011
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1/2011
Dátum zverejnenia 8.11.2023
8.11.2023
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/2011
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/2011
Dátum zverejnenia 8.11.2023
8.11.2023
Zmluva č. 1/2011 o nájme nebytového priestoru
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva č. 1/2011 o nájme nebytového priestoru
Dátum zverejnenia 8.11.2023